Máme 4 volná místa na druhý turnus!
 

Letní příměstské tábory

Kontakty:

Hlavní vedoucí tábora a zdravotnice                               Organizátorka

Veronika Marková                                                   Bc. Barbora Šimonová                                 

tel: + 420 775 293686                                             tel: +420 725055677                      veronikamarkova@hotmail.cz                                simonova.barbora@gmail.com                       

 

 

 

Přihlášku NENECHÁVAT ve škole! Buď mi ji prosím vyplněnou pošlete na email, nebo nám ji odevzdáte první den tábora. Rozhodující je pro nás platba do 30.4 2021. 

Zdravotní dokumenty stačí odevzdat v den tábora. Zde podepisujete i čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte, týká se i covidu. Test na covid dítěti udělejte prosím nejlépe v pondělí doma ráno před nástupem na tábor, případně v neděli. 

 

 

Pohádková říše

12. – 16. 7. 2021

Nad pohádkovou zemí se vznesl obrovský tmavý stín. Tříhlavý drak sjel pohledem po zámecké zahradě a s obrovským řevem vypustil oheň. Poté unesl jedinou princeznu krále a královny, dceru Jasmínu. V říši pohádek nastal chaos. Všechny pohádkové postavy utekly ze svých klidných domečků a začaly shánět pomoct. Zkoušely kde co, ale nad drakem nevyhrály. Princezna Jasmína je stále uvězněna v jeskyni a čas neúprosně běží. Rada starších pohádkových bytostí se rozhodla. Poprosíme obry – lidská mláďata.

Tak co děti, troufnete si pokořit draka a zachránit tak říši pohádek?

 

Příběh z Knihy dobrodružství

19. – 23. 7. 2021

Eliška s Honzíkem se znají dlouho. Často se navštěvují o víkendech, i když ve škole již rok sedí spolu v jedné lavici. Dětem se do rukou dostane kniha s názvem “Kniha dobrodružství”. Není to nová kniha, ale celkem stará s ošoupaným hřbetem a se žlutými listy. Na první stránce knihy je napsáno varování: “Buď opatrný, ať se vždy stihneš vrátit“ Najednou Elišku s Honzíkem vtáhne příběh do knihy....rovnou do první kapitoly. 

Jaké dobrodružství v knížce děti prožijí?

Základní informace:

Cena: 2200 Kč                                  

Celodenní výlet

Pro děti ve věku od 5ti let  

Každý den od 7:30 do 17:00

Cena zahrnuje celodenní pitný režim, 4x oběd, vstupné a cestovné na výletě, veškeré materiály k tvorbě, odměny, pojištění, pedagogický dohled

 

Informace pro rodiče

Konání:

-               scházet se budeme mezi 7:30 až 8:00 v budově hlavní školy, vedlejší vchod na hřiště přes branku do volnočasového klubu

-               děti si můžete vyzvedávat od 16:15 do 17:00 (v případě výletu bude čas upřesněn)

(pokud chcete, aby vaše dítě přicházelo a odcházelo samo, potřebujeme k tomu váš písemný souhlas)

 

Místo konání:

Sraz je v budově školy ve volnočasovém klubu. Tábor je naplánován po okolí Čakovic. Ve čtvrtek je výlet. Ostatní dny je program zážitkově – tvořivý.

 

Cena tábora:

Celková cena pětidenního tábora je 2200 Kč.

 

Program tábora:

-               Společenské hry a soutěže

-               Obratnostní dovednosti a sportovní aktivity

-               Umělecko – pracovní dovednosti

-               Výlet

Denní program:

                                   7:30 – 8:00     sraz účastníků

                                   8:00 – 11:30   dopolední program (hry, soutěže, sportovní aktivity, umělecké                                                     a pracovní dovednosti)

                                   11.30 – 13:30  oběd a klidový režim

                                   13:30 – 16:30 odpolední program (hry, soutěže, sportovní aktivity, umělecké                                                     a pracovní dovednosti)

                                   16:15 – 17:00 vyzvedávání dětí       (v případě výletu, čas bude upřesněn)

Stravování:

Dopolední a odpolední svačiny nejsou zajištěny. Také nebude zajištěn obědový balíček na čtvrtek V tento den je naplánován výlet.

Zajištěno:

Pitný režim, oběd na pondělí, úterý, středu a pátek.

Co bude dítě potřebovat:

-               lahvičku s pitím (1 litr) a svačinu (na celý den v případě výletu)

-               sportovní oblečení a sportovní obuv

-               věci na převlečení

-               organizátoři tábora neručí za cenné věci dítěte – šperky, peníze, telefon…pokud je nemá

rodiči svěřeny do úschovy.

Cena zahrnuje:

-               5 dnů organizovaného programu pod vedením zkušených vedoucích

-               4x oběd, pitný režim

-               materiály, odměny, vstupy, pojištění

-               1x výlet

Platba:

-         přihláška je platná pouze při zaplacení celkové částky 2200 Kč. Částka se platí pouze bankovním převodem

-          k zaplacení poplatku ve výši 2200,- Kč musí dojít nejpozději do 30. dubna 2021, bankovním převodem na Air Bank: 1518641026/3030, variabilním symbolem je telefonní číslo zák. zástupce. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte, název akce.

-          Při neúčasti dítěte na akci samotné je storno poplatek ve výši 50 % ceny akce.

 

Potřebné zdravotní dokumenty:

-               prohlášení o bezinfekčnosti

-               doplňující informace účastníka

-               kopie kartičky zdravotní pojišťovny

Obratné tlapičky v ZŠ Čakovice

 

 

 Kroužky plánujeme na: čtvrtek ve 13:30 - 14:30  s lektorkou Luckou - PLNO

                                                            14:30 - 15:30 lektorkou Lucko - PLNO

 

Nedostalo se dítko na kroužek? Napište mi na simonova.barbora@gmail.com a zapíši si ho do náhradníků

Tvořivý kroužek, ve kterém využijeme různorodé materiály a vlastní zručnost ke kreativní výrobě zábavných věcí.. Kroužek je určen pro holky a kluky od 5ti let. Dílna je pravidelně každý týden na 60 minut.

Děti vyzvedáváme ze školních družin, opět vracíme, pokud není dohoda s rodiči jiná!

Kroužky jsou určeny pro děti od 0. ročníku. Cena kroužku je 1680 Kč/říjen až květen(včetně materiálů). Čeká nás 24 kreativních dílen za školní rok

Při platbě na pololetí 960 Kč - 12 lekcí

 

Při nutné uzavírce školy v případě koronaviru bude kroužek stopnut. Otevřen bude opět se školní docházkou. Pokud nám dílničky na pololetí nevyjdou, kroužkovné  bude vráceno.

Nepřítomnost dítěte v případě karantény vyřešíme individuálně, prosím informujte nás.

Plánujeme na školní rok 2020/2021

 

 

Máte zájem o kroužek? Napište mi na simonova.barbora@gmail.com

 

Letní příměstské tábory - třetí a čtvrtý týden v červenci

 

V průběhu ledna spustíme přihlašování na letní příměstské tábory!

 

I letos jsme koupili školní družině aktivity pro Vaše děti. Jsme rádi, že můžeme takto školní družinu podporovat!

Ochrana osobních údajů

 

Pokud jste návštěvníkem našeho webu, odběratelem novinek nebo Vaše dítě navštěvuje námi provozované akce, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami, právy, které máte v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

1) Na rok 2021 Bc. Barbora Šimonová, IČO 00787574, se sídlem Vysočany 8, Nový Bydžov, 50401 která provozuje webovou stránku www.agentkabaja.cz zpracovává jako správce osobní údaje osob a jejich dětí.

Osobní údaje, které nejčastěji zpracováváme: email, telefonní číslo, celé jméno dítěte, věk dítěte, fotografie

2) Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • - zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu
 • - plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • - umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR
 • 3) Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
  •  poskytování služeb (kroužky, tábory)
    vedení účetnictví (fakturační údaje pro vystavování a evidenci daňových dokladů)
    marketing – zasílání informací ohledně plánovaných akcí
    fotografická dokumentace –  osobní údaje si ponecháváme po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.
  • Vždy můžete tento souhlas odvolat a to prostřednictvím emailu.
  4) Zabezpečení a ochrana osobních údajů: 

  Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní.

  5) K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci - lektoři kroužků a lektoři táborů. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii.

  6) V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv:

  • - máte právo na informace, které je plněno již touto informačním článkem se zásadami zpracování osobních údajů.
  •  - díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
  • - pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
  • - právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
  • - právo na výmaz (být zapomenut) – Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut).  V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
  • - stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů – Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme/nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
  • 8) Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nejsou vaše osobní údaje vydávány žádné jiné třetí straně.

   Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.

Vážení rodiče,

 fotky z příměstských táborů jsou zde:

Letní tábor 2020 Tajemství muže z ledu

https://photos.app.goo.gl/S7Fus9UfUP3cygEP6

 

Letní tábor 2020 Otevři svůj svět

https://photos.app.goo.gl/c2K63tgBND4KSESS8

 

Letní tábor 2019 Kouzelný svět Harryho Pottera

https://photos.app.goo.gl/U3zwGmYCjoLSg5BH8

 

Letní tábor 2019 Mořeplavcem na kraj světa

https://photos.app.goo.gl/i7Ve8kchDUmkqF246

 

Letní tábor 2018 Ze života Indiánů

https://photos.app.goo.gl/hon2cTM5tqi7RW5u7

 

Letní tábor 2018 Pravěká osada

https://photos.app.goo.gl/U4tsRJU1CKsnv1tHA

 

Jarní tábor 2018

https://photos.app.goo.gl/2Yn3WviyKdHzfjpF8

 

Podzimní tábor - Čakovická jízda

https://photos.app.goo.gl/CH7IaIFQWlyZW2RY2

 

Letní tábor - V říši Obrů 2017

https://photos.app.goo.gl/QWUoZekYa0ESK5E92

 

Letní tábor - Ferda Mravenec 2017

https://photos.app.goo.gl/fNbolH6TDhGCixUk1

 

Jarní tábor 2017

https://goo.gl/photos/nLZwXi1XfQxQmwkn7

 

Barevný svět

https://goo.gl/photos/ua9MdUsDdxXGs7Tu7

 

Tajemná truhla otevřena

https://goo.gl/photos/Y3gitVXSQp5qxLiU6

 

Děkujeme všem za příjemných 14 dní!

Přihláška na akce

Vždy Vám přijde potvrzovací email!

Do políčka "Kód akce" vyplňte následující kódy akcí pro:

Souhlas se zpracováváním osobních údajů - KÓD: GDPR

 

 

Pokud Vám nepřijde potvrzovací email, prosím napište mi

na email simonova.barbora@gmail.com 

 

 

Jméno a příjmení dítěte

Věk dítěte

Kód akce

Telefon na rodiče

E-mail na rodiče

Antispamová kontrola
7 + 3 =

Jsme i na facebooku

Přihlášení

Rychlý kontakt

Agentka Bája

Bc. Barbora Šimonová
Vysočany 8

Nový Bydžov

50401

 
IČ: 00787574

Nejsem plátce DPH

Tel: +420 725 055 677  

email: baja@agentkabaja.cz