Jaro na vsi

 

24. března 2015 – čtvrtek

Jaro na vsi – celý areál skanzenu v Polabském muzeu.

Poznáme tradice a zvyky masopustu, maškar, předvelikonočního období se šesti postními nedělemi, vynášení smrtky,Pašijového týdne i májových slavnost.

Děti potřebují batůžek s pitím a se svačinou na celý den.

Sraz v budově školy v Jizerské ulici: 7:30 – 8:15         

Příchod z výletu: okolo 16:00

Cena výletu je 400 Kč a zahrnuje vstup, dopravu, pedagogický dozor.